Čo ponúkame

Spoločnosť Anima Technika sa špecializuje na vývoj a výrobu komplexného riešenia elektronických zariadení od návrhu dosky plošných spojov (DPS, PCB) cez výrobu prototypov až po výrobu malých sérií elektronických zariadení. Po prvej úspešnej testovacej sérií ponúkame konzultácie pre sériovú výrobu v EÚ alebo Číne. Okrem vývoja elektroniky ponúkame aj vývoj mobilnej aplikacie pre obe najväčšie platformy iOS a Android.

Návrh a výroba elektroniky (DPS, PCB)

 
 • Návrh schémy a plošných spojov elektroniky
 • Viacvrstvové dosky plošných spojov
 • Expresná výroba a osadenie prototypu
 • Programovanie a testovanie elektroniky
 • Výroba a osadenie malých serií PCB (100 – 5000 ks)
 • Príprava podkladov pre výrobu pre výrobcu
PCB design
processor

Vývoj softvérových riešení

 • Vývoj softvéru pre mikroprocesory Atmel, Nordic, STM32 (AVR, ARM)
 • Vývoj mobilnej aplikácie iOS, Android
 • Implementácia analyzačných nástrojov do aplikácie (Firebase)
 • Vývoj softvéru bluetooth zariadení (Bluetooth low energy 4 a 5)

Návrh a výroba dizajnu a konštrukcie zariadení

 • Návrh 3D dizajnu a konštrukcie s ohľadom na budúci výrobný postup a konštrukčné požiadavky
 • Dizajn produktu
 • Produktové rendre a vizualizácie pre marketingové účely
 • Výroba prototypu na profesionálnej 3D FDM tlačiarni
 • Výroba malých serií zariadenií
frame stress test
mass production

Poradenstvo a mentoring pri výrobe a uvedenie produktu na trh

 • Príprava podkladov pre výrobu
 • Certifikácia zariadení pre EU a US trh
 • Kontakty na overených dodávateľov (PCB, vstrekolis, baterie, marketing a i.)
 • Príprava na veľtrhy a expo
 • Výroba v Číne
 • Príprava a konzultácie pre získanie dotácií z verejných a súkromných zdrojov

Poradenstvo a konzulting pre STARTUPY

 • Návrh schémy a plošných spojov elektroniky
 • Expresná výroba a osadenie prototypu
 • Dizajn produktu
 • Produktové rendre a vizualizácie pre marketingové účely
 • Príprava a konzultácie pre získanie dotácií z verejných a súkromných zdrojov
 • Príprava a konzultácie na crowdfundingové kampane
 • Príprava na veľtrhy a expo
crowdfunding mentoring

Klienti​